درباره ما

مهندسین مشاور گروه ایجاد در خردادماه 1361 با همفکری و مشارکت گروهی از متخصصین و مهندسان باسابقه در رشته های گوناگون فنی و معماری با هدف تهیه و ارائه مطالعات فنی مهندسی و تشریک مساعی در انجام طرح های عمرانی ملی و منطقه ای تاسیس و تحت شماره 44714 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است.

مهندسین مشاور گروه ایجاد اینک با قریب 40 سال فعالیت مداوم و موفق حرفه ای و با پیشرفته ترین و بهنگام ترین روش های طراحی و مدیریتی در زمینه طرح و نظارت بر اجرای تعداد کثیری از پروژه های ملی در گرایش های مختلف فرودگاهی، آموزش عالی، ورزشی، اداری، مسکونی، بازسازی و همچنین طرح های توسعه شهری با حدود 5000 میلیارد ریال پروژه در حال ساخت و همچنین120 نفر پرسنل متخصص شاغل در دفتر مرکزی و دفاتر اقماری در استان های متعدد، مشغول به فعالیت مهندسی در گرایش های مختلف معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، برآورد و همچنین مدیریت و کنترل پروژه می باشد.

مهندسین مشاور گروه ایجاد از اعضای اصلی موسس جامعه مهندسان مشاور ایران است و با تائید و مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور در بالاترین رتبه در گرایش های معماری و شهرسازی، با دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 18001،ISO 14001 ،ISO 9001) در پروژه های ملی و منطقه ای کشور در زمینه های تخصصی زیر فعالیت می نماید.

رتبه یک- گرایش ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
در این زمینه تخصصی شامل اکثر ساختمان های شهری با عملکردهایی از جمله برج های مسکونی و اداری، هتل ها، ساختمان های تخصصی خدمات شهری نظیر ایستگاههای مترو را در بر می گیرد.
رتبه یک- گرایش ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
این زمینه تخصصی شامل طراحی و نظات بر اجرای ساختمان های دانشگاهی با مجتمع های ورزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد.


مدیریت شرکت:

مدیریت شرکت بر این باور است که اساسی ترین عامل موفقیت، جذب نیروی انسانی ارزنده، مدیریت تخصصی پروژه ها و انسجام جدی حوزه های تخصصی با گرایش های مختلف در محیط کار صمیمانه است. پاسخ گویی مسئولانه در مقابل کارفرمایان، مقبولیت همگانی، ارائه کامل و دقیق خدمات پیشرفته، ارزش گذاری خاص و ویژه به اهداف کارفرمایان، سرلوحه برنامه ریزی و مدیریت این شرکت قرار دارد.

مسئولیت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت مهندسین مشاور گروه ایجاد بر عهده آقای مهندس تورج زند فارغ التحصیل رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی در خردادماه سال 1359 است. سابقه کار ایشان معطوف به خدمات شرکت های مهندسین مشاور و عمدتا در مهندسین مشاور گروه ایجاد است.


سوابق کاری:

طراحی، نظارت بر اجرای ساختمان های موضوع زمینه های تخصصی پیشگفته مشتمل بر ساختمان های مسکونی بلند مرتبه، مجتمع های اداری، تجاری، هتل و فضاهای آموزشی دانشگاه های سراسر کشور، ایستگاه های مترو و غیره.

انجام خدمات مدیریت طرح شامل هدایت و راهبری مشاوران، پیمانکاران و پروژه هایی که نیازمند هماهنگی بین بخش های مختلف طراحی و اجرا بوده است. این خدمات در قالب قراردادهایی با عناوین «مشاوره»، «مدیر طرح»، «مشاور کارفرما» و «عامل چهارم» ارائه می شوند.


بخش های کاری:

مهندسین مشاور گروه ایجاد برای ارائه خدمات در زمینه های مرتبط به صورت خودکفا دارای حوزه های کاری زیر می باشد :
▪ معماری
▪ شهرسازی
▪ سازه
▪ تأسیسات برقی
▪ تأسیسات مکانیک
▪ نقشه برداری
▪ متره و برآورد
▪ امور قراردادها
▪ برنامه ریزی و کنترل پروژه
▪ تحقیقات
▪ امور اجرائی و نظارت
▪ امور اداری، مالی و روابط عمومی