خوابگاه متاهلین دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

1373